Projekt na podporu lidí s roztroušenou sklerózou

Cíl projektu

 

Zjistit, jaké má široká veřejnost povědomí o roztroušené skleróze (dále jen RS). Vhodnou a účinnou formou informovat veřejnost o této nemoci a o životě samotných pacientů s touto nemocí.

 

Účel projektu

 

zviditelnit problematiku této nemoci tak, aby se o ní dozvěděla široká veřejnost

osvěta a zveřejnění může pomoci mladým, nově diagnostikovaným lidem ke včasnější léčbě, k lepšímu
a hodnotnějšímu životu

nashromáždit finanční prostředky, které budou předány v závěru celého projektu na pořádaném Kongresu o RS v Brně.

 

Kongres o roztroušené skleróze

 

– 19. 9. 2015 v Brně, na půdě kampusu Masarykovi univerzity

– sestaven z vyvážené směsice příspěvků o souvisejících tématech, které lidem, zajímajících se o RS, mohou přinést další informace (odborné, doplňující, motivační apod.)

– tematické okruhy kongresu

 

1. Jsem mladý bez starostí a zdravotních problémů s touhou po poznání

 

2. Objevil se problém

• vystoupení pacienta – jak vypadají příznaky, co by se mělo dělat a mohlo dělat jinak

• vystoupení lékaře – reakce odborníka a jeho doporučení

 

3. Boj s časem

• co začít dělat po diagnóze MS (rozpoznání nemoci) a lékařském doporučení (cvičení, psychické záležitosti)

 

4. Jedeme v tom s Vámi/nejste v tom sami

• právní aspekty, pracovní možnosti pro pacienty s MS

 

5. Naděje

• nové možnosti pomoci pacientům s MS

 

6. Žijeme, cestujeme, poznáváme

• možnosti života pacientů s MS (fyzioterapie, cestování, apod.)

 

7. Být prospěšný, nebýt zbytečný

© 2015 PŘEKONEJ SÁM SEBE, všechna práva vyhrazena | Design a realizace www: Filip Žahourek, GOODDESIGN